Incepand de astazi, romanii primesc 25.000 lei de la stat. Iata ce trebuie sa faci

Incepand de astazi, 10 aprilie, romanii se pot inscrie pentru a obtine suma oferita de stat. Administratia Fondului de Mediu a facut anuntul.

In alta ordine de idei, incepand de astazi, 10 aprilie, romanii se pot inscrie in Programul pentru instalarea de sisteme fotovoltaice in gospodarii. Inscrierile in program se fac in perioada 10 aprilie 2019 – 10 iulie 2019.

Suma alocata pentru finantarea acestui Program este de 230 milioane lei, iar finantarea nerambursabila acordata pentru fiecare gospodarie este in procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic. Finantarea se acorda esalonat.

Proprietarii caselor izolate nebransate la curent electric nu vor primi banii in mana, nici vouchere. Banii vor ajunge la Primaria de care apartine locuinta, care se va ocupa si de achizitionare si montarea panourilor. Primaria poate depune o singura cerere de finantare.

Conditii, acte

  • cererea de finantare, in original; aceasta se completeaza prin tehnoredactare si se semneaza de catre reprezentantul legal al solicitantului sau de catre imputernicitul acestuia, caz in care se va depune documentul prin care a fost mandatat imputernicitul (imputernicire notariala, act administrativ etc.);
  • certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, in original sau in copie legalizata, valabil la data depunerii dosarului de finantare;
  • certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original, in copie legalizata sau emis in SPV;
  • certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de catre Autoritate, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • hotararea consiliului local privind acordul de participare in cadrul programului, de derulare a procedurilor de achizitie publica pentru achizitionarea sistemelor fotovoltaice finantate in cadrul programului si de implementare si monitorizare a functionarii proiectelor, in original sau in copie conform cu originalul;
  • acordul detinatorului gospodariei/gospodariilor privind participarea in cadrul programului in conditiile prevazute in ghid, in original.